Hallux Valgus

Om du drabbats av Hallux Valgus är du en av ca 1 mn svenskar. Det är en av de diagnoser vi oftast kommer i kontakt med och behandlar med hjälp av våra skor.

Behandla och förebygg Hallux Valgus med ortopediska skor och inlägg | Stinaa.J Officiell Butik
Fötter och kropp

Vad är Hallux Valgus och går det att förebygga?

Hallux är det latinska namnet på stortån, valgus är också latin och används inom anatomin. Valgus innebär att en led vinklas och pekar in mot en tänkt centrumlinje på kroppen. Hallux valgus översätts således bäst till sned stortå.

Symptom på Hallux Valgus och bakomliggande orsaker

När stortån vrider sig inåt mot de andra tårna kan det bildas en knöl på stortåns basled som gör ont eller kan vara en estetisk irritation. Hur mycket smärta du får, eller om du överhuvudtaget får smärta, varierar kraftigt och styrs inte av hur stor vinkeln är. Om det uppstår smärta kan den ofta kopplas till hur mycket belastning du sätter på stortån när du står eller går. Många blir ömma om skon trycker över leden eller är för smal i sin läst. I vissa fall kan du drabbas av vilovärk som kan komma och gå.

När främre fotvalvet sjunker ned och plattas ut, breddas foten över stortån och lilltån. Stortåleden trycks då som regel ut från foten och en ”knöl” bildas. Huden runt området blir ofta röd och irriterad. Då kan det bli svårt att hitta skor som inte klämmer över foten. Att huden blir röd och svullen beror på att slemsäcken under huden svullnar upp när den utsätts för tryck.

Orsakerna till Hallux Valgus kan variera men dessa fem är mest förekommande:

  • Ärftlighet
  • Nedsjunkna fotvalv, både längsgående och främre tvärgående
  • Svagare muskulatur på utsidan av stortån (jämfört med insidan)
  • Ett långt metatarsalben med en rund ledyta på stortåleden
  • Pronation

Trånga skor med spetsig framsida har länge setts som en orsak till Hallux Valgus men faktum är att inga säkra belägg finns. Experter inom området är dock eniga om att besvären kan förvärras av för för smala skor.

Förebygg och behandla Hallux Valgus

Alla tips på behandlingar nedan passar inte alla. Det viktigaste man skall fokusera på vid behandling av Hallux Valgus är att försöka minska smärtan, minska trycket på området och med det minimera risken för att leden ska vinklas ytterligare.

Det är fullt möjligt att förebygga och minimera risken för att Hallux Valgus utvecklas. Det bästa förebyggande åtgärden är att se till att skor passar din fotform, din livsstil och det du gör på dagarna. Därefter blir råden mer individuella. Vi rekommenderar alltid våra ortopediska 5-Bar inlägg, sneakers med bredare läst och Expandable pumps

Använd gedigna ortopediska inlägg

Stinaa.Js ortopediska inlägg med 5-Bar System har en pelott som avlastar främre fotvalvet och ökar stödet för stortån. Inläggen håller sig på plats och skapar stabilitet vid rotation. Inläggen minskar fotens pronation.

Skapa utrymme

Mer utrymme, bättre stabilitet och stötdämpning är A och O. Med bra stöd och avlastning blir det enklare att förebygga och behandla Hallux Valgus. Tänk på att undvika tryck från skorna. Med hjälp av lästningsmaskiner som finns hos skomakare och på Stinaa.J kan vi minimera risken för tryck mot leden avsevärt.

Träna och töj

Töj muskulaturen i adductor hallucis och träna styrka i abductor hallucis.

Operera

Om det har gått så långt att besvären inte går att lindra, får man operera. Då går kirurgen in och vinklar om leden. Målet är att få en rak och förhoppningsvis smärtfri led.