Stukad fotled

En stukad fot är en av de vanligaste fotskadorna förknippade med användning av högklackade skor.

Behandla stukad fotled med ortopediska skor och inlägg | Stinaa.J
Fötter och kropp

Vad betyder en stukad fotled

Vid en fotledsstukning viker sig foten inåt under belastning, fotleden hamnar i så kallad supination. Yttersidan av fotleden sträcks då ut och ledbanden på utsidan, under och framför den yttre fotknölen (laterala malleolen), riskerar att bli skadade.

Stukad fot eller fotledsstukning benämns också fotledsdistortion. Cirka nittio procent av alla fotledsstukningar drabbar yttersidan av fotleden. Det är alltså mycket mer vanligt att utsidan av fotleden drabbas av denna skada än insidan.

 

Symptom på stukad fotled

Fotledsstukningar delas upp i tre olika grader, från en lätt fotstukning av grad 1 till en allvarlig skada, grad 3. De flesta fotledsstukningar är lindriga, grad 1.
Så här ser besvären ut vid de olika graderna:

Fotstukning – grad 1

Ger en lätt sträckning av ett ligament som får små bristningar. Symptomen blir en lätt svullnad och ömhet över fotknölen. Vid grad 1 uppstår ingen instabilitet i leden och man kan stå och gå med lätt smärta.

Fotstukning – grad 2

Skadan vid grad 2 är allvarligare. Symptomen är svullnad, smärta, och ömhet över fotleden samt en synlig blödning (hematom) vid det skadade området. Blödningen syns tydligast dagen efter. En måttlig instabilitet i fotleden uppstår vilket medför viss inskränkning av rörelse och funktion. Stå och gå smärtar tydligt. Skadan innebär att ett ligament fått delbristningar.

Fotstukning – grad 3

Vid grad 3 går ligamentet helt av, det blir en total ruptur. Symptomen är större svullnad och blödning (hematom) tillsammans med en kraftig smärta. En betydande instabilitet uppstår och funktionen och rörelseförmågan i din fotled är kraftigt försämrad. Man kan varken stå eller gå på foten.

 

Det du bör veta om stukad fotled

  • En stukad fotled smärtar och det är vanligt att man börjar halta för att undvika ytterligare värk och smärta.
  • Ankeln svullnar över och kring den yttre fotknölen, det kan också bli ett mindre blåmärke kring det här området.
  • Nedsatt rörlighet och smärta vid tryck på ledbanden kring fotknölen uppstår, vanligtvis framför eller under fotknölen.
  • Balansen blir sämre, styrkan avtar pga smärta och svullnad.
  • Vid större skada, grad 3, tillkommer vilovärk (smärta i vila).
  • Om man inte kan stå på foten kan det finnas risk för fraktur. Finns det misstanke om det så bör en röntgen göras.
  • Svullnad kring fotleden kan bestå flera månader – det är klokt att skaffa hjälp i tid!

 

Behandling av stukad fotled

Behandlingen av en stukad fotled börjar direkt vid skadetillfället och kommer att påverka hur snabb läkningstiden blir. Rätt behandling direkt kan spara veckor av rehabilitering och smärta.

Steg 1 – Akut behandling

Den akuta behandlingen delas upp i något man kallar PRICE. Syftet med PRICE är att minimera svullnad och påskynda läkningsprocessen. PRICE är en akronym och betyder:

 

Protection

Innebär att avlasta och skydda skadat område från ytterligare skada. Det kan göras genom att använda ett fotledsskydd eller fotledsstöd, tejpning av skadan eller kryckor.

Restricted activity

Belastning av mjukdelsskadan så tidigt som möjligt men på en lagom nivå. Syftet med det är att bibehålla normalt rörelsemönster. Det motverkar även ärrvävnad.

Ice

Kyla ned området kan man göra med en ispåse för att lindra eventuell smärta.

Compression

Med en elastisk binda lägger man kompression över den stukade fotleden. Minskad svullnad och smärtlindring blir resultatet.

Elevation

Högläge minskar också svullnad. Den skadade fotleden ska hållas ovanför hjärtats höjd för att det ska ge optimal effekt.

 

Att följa punkterna ovan under de första tre dygnen kommer att påskynda tiden för läkning avsevärt. Därefter gäller träning och vidare hjälp med fotledsstöd.

Steg 2 – Efterföljande behandling

Träning

Träna för att få tillbaka normal stabilitet, styrka och rörlighet.

Stöd

Använd fotledsstöd, fotledsskydd eller tejp för att avlasta och minska risken för ny stukning. Valet av fotledsstöd beror på skadans grad samt hur smärtande och instabil fotleden är och vilken aktivitet man vill göra.

Läkningstid för stukad fotled

De allra flesta blir fullt återställda efter att ha stukat foten. Det kan dock ta tid då läkningen av ett ligament går långsammare än exempelvis en muskel. Vid lindrig stukning, grad 1, avtar smärtan troligtvis inom några veckor och foten kan belastas mer. Vid grad 2 och 3 kan det ta några månader innan man är fullt återhämtad. Dock har trettio procent kvarstående besvär även ett halvår efter skadetillfället.

Viktig information

  • Stabila skor där mellansulan ger gott stöd till rörelsen när man går.
  • Det ortopediska inlägget nar samma funktion. Dvs ökad stabilitet men även avlastning samt stötdämpning.
  • När man använder skor med klack (Drop) så är det viktigt att de har en ortopedisk insida och stabil klack.