Stukad fotled

Stukad fotled är en skada som ofta kan förknippas med användning av högklackade skor. Fotleden stukas vanligtvis i samband med att du trampar snett eller faller – vanligtvis drabbas utsidan av fotleden då rörligheten är som störst där.

Behandla stukad fotled med ortopediska skor och inlägg | Stinaa.J
Fot

Vad innebär en Stukad fotled?

En stukning av fotleden inträffar i samband med att din fotled tvingas ur sin normala position – vilket gör att ett eller flera av fotledens ligament sträcks, delvis eller helt rivs av. Stukad fot eller fotledsstukning kan också kallas för fotledsdistorsion. Det är mycket vanligare att utsidan drabbas än insidan – cirka 90 procent av alla fotledsstukningar drabbar utsidan av fotleden.

Vanliga orsaker till stukad fotled är följande:

 • Ett fall där din fotled vrids
 • Att du landar med foten snett efter ett hopp
 • Att du trampar snett
 • Att någon annan landar eller trampar på din fot

Symptom vid stukad fotled

Hur svår din fotledsstukning är beror på hur skadad och instabil leden blir. Desto allvarligare stukning, desto längre är återhämningstiden. En fotledsstukning kan delas in i tre olika grader, från lätt fotstukning av grad 1 till en allvarig skada av grad 3. De flesta som stukar fotleden får en lindrig skada av grad 1.

Så här ser besvären ut vid de olika graderna:

Fotstukning – grad 1

Vid en grad 1-stukning av fotleden är ett eller flera ledband översträckta men inte trasiga. Du har lätt smärta, svullnad och ömhet över fotleden. Vanligtvis upplever du inte någon instabilitet i leden eller har några synliga blåmärken. Du kan stå och gå med lätt smärta. Återhämtningstiden vid en grad 1-skada är cirka 1–3 veckor.

Fotstukning – grad 2

En grad 2-stukning av fotleden är något allvarligare – ledbandet är delvis trasigt. Du har en lätt till måttlig smärta, svullnad och ömhet över fotleden. Ofta får du ett synligt blåmärke vid det skadade området, vilket vanligtvis syns tydligast dagen efter skadan. Du kan uppleva lätt till måttlig instabilitet i fotleden, vilket medför viss inskränkning av rörelse och funktion. När du står och går känns smärtan ofta tydligt. Återhämtningstiden vid en grad 2-skada är cirka 3–6 veckor.

Fotstukning – grad 3

Vid en grad 3-stukning av fotleden är ledbandet helt sönderrivet. Du upplever ofta svår smärta, svullnad och blåmärke vid det skadade området, samt har en betydande instabilitet och kraftigt försämrad funktion och rörelseförmåga i fotleden. Du kommer att ha svårt att stödja eller gå på foten. Återhämtningstiden vid en grad 3-skada kan ta 3–6 månader.

Bra att veta om stukad fotled

 • Det gör ont när du har stukat fotleden – då är det vanligt att du börjar halta för att undvika smärta.
 • Din ankel svullnar ofta över och runt den yttre fotknölen.
 • Det kan också uppstå ett mindre blåmärke kring det skadade området.
 • Nedsatt rörlighet och smärta vid tryck på ledbanden kring fotknölen uppstår, vanligtvis framför eller under fotknölen.
 • Balansen och styrkan i foten kan bli sämre på grund av smärtan och svullnaden.
 • Om du inte kan stödja på foten finns risk för att det är en fraktur. Misstänker du det så behöver foten röntgas.
 • Svullnad kring fotleden kan vara kvar flera månader – det är viktigt att söka hjälp i tid!

 

 

Akut behandling

Behandling av en stukad fotled börjar direkt i samband med skadan och kommer att påverka hur lång läkningstiden blir. Med snabb och rätt behandling kan du spara veckor av rehabilitering och smärta. Första målet efter skadan är att minska smärtan, svullnaden och att skydda ligamenten från ytterligare skada. Vid den akuta behandlingen är det rekommenderat att använda sig av Price-regimen - Protection, Rest, Ice, Compression & Elevation.

 1. Protection: avlasta och skydda den stukade fotleden från ytterligare skada. Det gör du genom att använda dig av t.ex. ett fotledsskydd eller fotledsstöd, tejpa skadan eller kryckor.
 2. Restricted activity: om du upplever svår smärta och svullnad ska du under de första 24 till 48 timmarna vila din fotled så mycket som möjligt. Därefter är det viktigt att du börjar belasta fotleden, men på en lagom nivå. Syftet med det är att bibehålla det normala rörelsemönstret, vilket även motverkar ärrvävnad.
 3. Ice: om du upplever smärta i fotleden kan du kyla ned området med exempelvis en ispåse eller frysta ärtor. Kyl då foten i 20 minuter varannan timme. Viktigt att veta är att kylan endast hjälper mot smärtan och inte påverkar svullnaden.
 4. Compression: för att minska svullnaden är det bra att linda den stukade foten med en elastisk binda. Kompression av det skadade området lindrar både smärtan och minskar svullnaden.
 5. Elevation: att ha foten i högläge hjälper också till att minska svullnaden. Försök därför att hålla foten i högläge när du sitter och ligger ned.

Efterföljande behandling

Det är viktigt att återgå till dina normala vardagsaktiviteter tillsammans med träning och stöd av fotleden så fort som möjligt

 • Träning: för att återhämta dig och få tillbaka normal stabilitet, styrka och rörlighet är träning viktigt. Generellt kan du börja med rörelse- och stretchövningar inom 48 timmar efter skadan – och sedan fortsätta med träning tills du är helt smärtfri och funktionen i foten är återställd.
 • Stöd: använd fotledsstöd, fotledsskydd eller tejp för att avlasta och minska risken för ny stukning. Valet av fotledsstöd beror på skadans grad samt hur smärtande och instabil fotleden är och vilken aktivitet du vill utföra. Skor Använd stabila skor, där mellansulan ger stöd till rörelsen när du går. Om du ska använda klackskor är det viktigt att de har en ortopedisk insida med en stabil klack.
 • Ortopediska inlägg: kan bidra med ökad stabilitet, stöd och stötdämpning som kan avlasta din stukade fotled.

Läkningstid för stukad fotled

De flesta blir helt återställda efter att ha stukat fotleden. Vid lindrig stukning, grad 1, avtar smärtan troligtvis inom några veckor och foten kan belastas mer. Vid grad 2 och 3 kan det ta några månader innan du är fullt återhämtad. Ungefär trettio procent har fortfarande besvär efter ett halvår och upp till ett år efter skadetillfället.